Extra regels

Bij binnenkomst is registratie met Naam en telefoonnummer verplicht! (deze zullen na 2weken vernietigd worden)

Geen kleren en tassen in de kleedruimtes laten liggen, hier word op gecontroleerd.

Geef elkaar de ruimte bij het binnengaan en vertrekken van de ruimtes en het zwembad.

Vanaf 13 jaar hou je afstand van volwassenen (18 jaar en ouder) tenzij 1 huishouden.

Volwassenen (18 jaar en ouder) houden afstand van elkaar en jeugd vanaf 13 jaar tenzij 1 huishouden.

Bij sluitingstijd zo snel mogelijk het terrein verlaten via de tijdelijke uitgang op het gras.

Er kunnen geen spullen ingeleverd worden bij de kiosk.

Bij overtreding van de regels kan er een persoonlijke boete plus een hoge boete voor het bad volgen bij controle door de instanties. En sluiting bij veelvuldig overtreden van de geldende regels.

Volg de aanwijzingen van het personeel en/of corona verantwoordelijke op.

SAMEN KUNNEN WE ER EEN MOOI SEIZOEN VAN MAKEN.

Bvd  Bestuur en medewerkers De Tobbe

Gedurende het seizoen kunnen deze regels nog wijzigen.