Om het zwembad open te houden en om steeds weer opnieuw aan de wettelijke eisen te voldoen, heeft de Stichting Instructiebad Slochteren geld nodig. Door de gemeentelijke subsidie, de inkomsten uit de kioskverkopen en – niet te vergeten – door donaties en sponsoring heeft de stichting een redelijk budget.
Dit jaar willen we heel graag les- en spelmateriaal aanschaffen. Uw donatie is daarom zeer welkom.

Help mee ons doel te bereiken en word donateur of doe een eenmalige gift. U kunt uw bijdrage storten op bankrekeningnummer NL80RABO0329142119 ten name van Stichting Instructiebad Slochteren.

Ook donateur worden?

Neem dan contact met ons op

Contact