De Donatuers

Om het zwembad open te houden en om steeds weer opnieuw aan de wettelijke eisen te voldoen, heeft de Stichting Instructiebad Slochteren geld nodig. Door de gemeentelijke subsidie, de inkomsten uit de kiosk verkoop en – niet te vergeten – door donaties en sponsoring springt de stichting er financieel ieder jaar uit.

Uw donatie is zeer welkom.

Help mee ons doel te bereiken en wordt donateur of doe een eenmalige gift. U kunt uw bijdrage storten op IBAN-bankrekeningnummer NL80RABO0329142119 ten name van Stichting Instructiebad Slochteren.

! Let op:
Onze vaste donateurs worden elk jaar in de maand juni benaderd.

Ook donateur worden?

Neem dan contact met ons op!

Contact